Har startet omfattende testing av brukere og ansatte i hjemmetjenesten