Har slått av tre millioner kroner på prisen siden februar

Eierne har ikke fått solgt eiendommen med adresse Skjærdalen 2 på Tyristrand, og reduserer nå prisen.