Har problemer med å få dekket alle vakter

Kortidsfraværet blant de ansatte ved Sigdalsheimen har økt. Det gjør kabalen med å fylle alle vaktene ekstra vanskelig.