Har kartlagt fiskebestanden i Krøderen

Garnfiske, trål og ekkolodd ble benyttet for å kartlegge mengde og artssammensetning i Krøderen.