Politiet har henlagt saken etter dødsulykken der 39 år gamle John Sandnæs fra Geithus omkom. Han hadde bodd i Hole de siste årene.

Det var 12. juni at ulykken skjedde på E16 ved Begna bru, etter at 39-åringen hadde foretatt en forbikjøring med motorsykkelen.

Personen som ble forbikjørt skal ha vært det eneste vitnet til ulykken, som skjedde ved 23-tiden på kvelden.

Ikke noe straffbart

– Saken er henlagt med koden «avgjort utenfor straffesak», opplyser politioverbetjent Silje Holmin.

Leder for Hønefoss-politiets etterforskningsavdeling, Lill Heidi Tinholt, forklarer:

– Henleggelseskoden som er benyttet her betyr at politiet gjennom en undersøkelsessak ikke har funnet at det har vært noe straffbart.

Vil ikke svare

Ringerikes Blad har gjort gjentatte forsøk på å få et svar på om politiet har konkludert med hva som var årsaken til ulykken. Dette svarer ikke politiet på.

I stedet henviser Holmin til det hun sa til avisen tidlig i september:

«Det er ikke avdekket feil på motorsykkelen, og det er ikke kommet informasjon som tyder på at det har vært andre enheter, biler eller personer involvert på en måte som helt eller delvis kan ha forårsaket ulykken».