Gå til sidens hovedinnhold

Har du tanker om framtidens transport? I så fall vil Olav vite det

Det er innspill fra kommuner, næringsliv, organisasjoner og andre som er avhengig av gode transportløsninger, som samferdselssjef Olav Skinnes i Viken fylkeskommune vil komme i kontakt med.

– Nå legger vi handlingsprogrammet for samferdsel ut på høring. Vi håper kommuner, næringsliv, organisasjoner og andre som er avhengige av gode transportløsninger i vårt fylke benytter denne muligheten til å gi innspill, sier Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune.

Dersom du savner prosjekter som du mener er viktige for fylket eller at det er temaer som ikke er beskrevet godt nok, må du komme med innspill innen fristen 15. september 2021. Innspillene må du sende til post@viken.no.

Hva er et handlingsprogram?

Handlingsprogram for samferdsel 2022-2025 tar utgangspunkt i de viktigste oppgavene og utfordringene innen samferdsel de neste fire årene, og beskriver hvordan fylkeskommunen ønsker å løse disse.

Planen inneholder blant annet mål og satsingsområder, strategier for drift av kollektivtilbud, drift og vedlikehold av fylkesvei, og investeringer på fylkesvei.

– Handlingsprogrammet sier noe om våre prioriteringer i fireårsperioden fra 2022 til 2025. Hva vi reelt kan gjennomføre blir imidlertid fastsatt gjennom de årlige budsjettene og økonomiplanene, sier Elin Nilssen Strand, seniorrådgiver i Viken fylkeskommune.

Ta vare på det vi har

Et sentralt grep i handlingsprogrammet, er å ta vare på og sette i stand eksisterende fylkesveier før vi bygger nytt. Vi legger ikke opp til å øke kapasiteten for personbiltrafikken, men vil i stedet bygge ut kapasitet for kollektivtransport, gåing og sykling.

Handlingsprogrammet er også viktig for hvordan vi utvikler kollektivtilbudet, drifter og vedlikeholder veiene og løser andre driftsoppgaver. Forslag til ny driftsstrategi for fylkesvei og strategi for å innhente vedlikeholdsetterslep på fylkesveiene i Viken inngår som del handlingsprogrammet.

Kommentarer til denne saken