I morgen, torsdag arrangeres Modumkonferansen igjen. Tidligere denne uken var det Eikerkonferansen. Vi kan snart se fram til Sigdalskonferansen. Ringerike har sin egen konferanse, Hallingdal og Kongsberg. Det er snart ikke det sted man ikke har sin egen konferanse. Har det gått inflasjon i dette? Når arrangøren den delen av næringslivet som trenger slike møteplasser mest og hva er utbyttet av å være med? Det er ikke alle som kan stenge døra mellom klokken 12 og 18.

La det være skrevet først som sist; det å møtes er bra. Møteplasser for næringslivet er viktig, men har de som kanskje trenger det mest muligheten til å delta? De store virksomhetene med solid organisasjon i ryggen kan delta i trygg forvissning om at hjulene går rundt uansett. Men hva med de små – der innehaveren både er direktør, selger og vaktmester?

I rettferdighetens navn er det helt umulig å måle effekten av slike konferanser. Like vanskelig som det er å måle konkret effekt av arbeidet til Modum Næringsråd. Hvor galt det kan gå er historien om da formannskapet i satte et konkret mål for hvor mange arbeidsplasser som skulle skapes som en følge av arbeidet til Modum Næringsselskap. Noen måneder etter valgte Nordic Paper med 130 ansatte å legge ned og vipps var målet enda vanskeligere å oppnå. I nyre tid hadde Næringsrådet selvsagt ingen påvirkning for avgjørelsen om å legge ned Elko eller nå sist Norwegian Paper som skal avvikle i Modum. Felles for alle de store virksomhetene som er lagt ned de siste 30 årene er at eierskapet ikke er lokalt. Næringsrådets virksomhet må være å hjelpe lokal grûndere å vokse og være en god vert for de som tenker å etablere seg her.

Dermed er vi over til et interessant poeng; lokalt eierskap og lokal gründervirksomhet. De som blør for drakta og som er lokalpatrioter. Hadde Elko hatt en lokal eier ville aldri virksomheten blitt lagt ned. Fabrikken var jo en pengemaskin, der overskudd kunne blitt pløyd tilbake i virksomheten og utviklet den videre.

Dette taler for at slike konferanser er viktige. At lokalt næringsliv kan møtes, men igjen er det de som trenger det mest som har muligheten til å delta?