Boka har tittelen «Abida Raja. Frihetens øyeblikk» og er en dokumentar om Abida Rajas liv. Hun er Abid Rajas storesøster.

Forfatter Håkon F. Høydal forteller i et intervju med TV Modum at han har brukt sju år på boka. Høydal er i dag journalist i VG, men han kommer opprinnelig fra Modum.

Høydal forteller blant annet at Abida Raja som barn ble sendt til Pakistan for å bo med besteforeldrene. Siden kom hun tilbake til Norge, men etter at hun forelsket seg her, ble hun på nytt sendt tilbake til Pakistan og tvangsgiftet. Hun fikk etter hvert fire barn. I dag har hun og barna kommet seg ut av denne situasjonen.

Viktig historie

– Jeg syntes historien hennes er så viktig, sier Høydal i intervjuet.

Boka har blitt til gjennom 50–60 intervjuer over mange år., og Høydal beskriver disse som krevende, og han sier at det har vært vanskelig å skrive boka.

Opprinnelig var det snakk om at Raja skulle være anonym i boka, men Høydal er glad for at hun har valgt å stå fram.

– Jeg tror den vil bli mye mer lest nå, sier Håkon F. Høydal.

Han forteller også at svært få har visst om at han har jobbet med dette prosjektet, og at han er lettet etter den gode mottakelsen dokumentaren har fått. Han forventer imidlertid reaksjoner etter hvert som flere får lest den.