Gry og May ser igjen lys i enden av tunnelen

Søstrenes kunder forsvant som dugg for solen den første uka etter korona-utbruddet, men nå er mange av dem igjen tilbake i hagesenteret i Prestfoss.