– Grunneiere og utbyggere på fjellet bør bidra med penger til allmennyttige formål

Per Bye i Bygdelista i Sigdal mener det bør gjøres avtaler med utbyggere og grunneiere om å sette av penger til et infrastrukturfond, før det vedtas nye reguleringsplaner på fjellet.