Klimasats er en støtteordning for kommuner som vil redusere utslipp av klimagasser og vise vei mot lavutslippssamfunnet. Nå offentliggjøres hvilke prosjekter som får støtte fra 2021-potten.

Det deles ut hele 14,9 millioner kroner til klimatiltak i Viken, og hele 3,8 millioner av disse går til prosjekter i Krødsherad og omlandskommunene – noen av prosjektene skjer i samarbeid med andre kommuner.

Krødsherad kommune får penger til flere prosjekter.

3,5 millioner til grønn mobilitet

Ett av disse er 3,5 millioner kroner til grønn og bærekraftig mobilitet på destinasjoner. Krødsherad kommune, sammen med Viken fylkeskommune og kommunene Sigdal, Modum og Flå, ønsker å tilby grønne mobilitetsløsninger i Norefjell-regionen.

3,5 millioner er med god margin høyeste beløp som tildeles til et prosjekt i Viken – dette er tre ganger mer enn det nest høyeste, opplyser Solveig Schytz, stortingskandidat for Venstre i en pressemelding.

Et annet prosjekt er ladepunkt for kommunale tjenestebiler i Krødsherad

I tillegg kommer 200.000 kroner til en kursserie om klimatiltak i jord- og skogbruksnæringa som arrangeres av Krødsherad, Jevnaker, Hole, Ringerike og Modum.

– Det er spennende prosjekter i hele Viken. Prosjektet med grønn og bærekraftig mobilitet på destinasjoner er veldig spennende og har store muligheter. Det viser at Klimasats er vel anvendte penger for å stimulere til lokal klimainnsats, sier Solveig Schytz.

Fakta om Klimasats

- Klimasats er en støtteordning for kommuner som vil kutte utslipp av klimagasser.
- Ordningen kom på plass i 2016 etter budsjettgjennomslag i Stortinget for Venstre.
- Kommuner, fylkeskommuner, Longyearbyen lokalstyre og enkelte kommunale foretak kan søke om tilskudd, sammen eller hver for seg.
- Kommunene kan søke støtte til merkostnader for klimatiltak i konkrete anskaffelser/innkjøp, kartlegging av klimatiltak i bygg- og anlegg, og ladepunkter til tjenestebiler. Søknadsfrister er 15. august og 15. november.