Det er en økning på 73 millioner sammenlignet 2020, og det beste resultatet i bankens 180 år lange historie, skriver banken selv i en pressemelding.

– Vi er svært godt fornøyde. Resultatet kommer som følge av god kjernedrift i banken. Det er ingen underliggende engangseffekter bak tallene. Banken hadde ikke tap i 2021, sier administrerende banksjef Hans Kristian Glesne.

Personlige relasjoner

Ifølge pressemeldingen har banken fokusert sterkt på kundeomsorg og oppfølging gjennom nok et år med pandemi.

– Rekordresultatet, uten tap, er svært god dokumentasjon på at konseptet vårt med gode personlige relasjoner og rådgivning mellom banken og kundene gir resultater – også i krevende tider, sier Glesne.

Banksjefen oppsummerer videre at det har vært god aktivitet i boligmarkedet gjennom 2021, spesielt i den bynære delen av bankens markedsområde.

Mange vil ha hytte

Det har også vært stor aktivitet i utviklingen av bolig- og næringsbygg i vekstområdene knyttet til Drammen og Ringeriksregionen. Den store interessen for fritidsboliger har i tillegg skapt høy aktivitet i fjellet i store deler av bankens markedsområde. Den høye byggeaktiviteten gir positive ringvirkninger til næringslivet, og da spesielt til bygg- og anleggsnæringen.

– Dette gir grunn til optimisme for våre lokale kunder i form av forventninger om økt aktivitet og nye arbeidsplasser i årene som kommer, påpeker banken.

Skue Sparebank har en egenkapitalavkastning på ni prosent i 2021. Det er en økning på 1,4 prosentpoeng fra året før.

Utlånsveksten i 2021 ble på 3,8 prosent, mens banken hadde en innskuddsvekst på 10,1 prosent.