(Laagendalsposten)

Tiltaket er ment som en håndsrekning for alle som er i hjemmekarantene.

Pos­ten har i dag be­slut­tet at man slip­per å be­ta­le eks­tra for å sen­de brev og små­pak­ker fra sin egen post­kas­se.

Å sen­de fra egen post­kas­se er en tje­nes­te Pos­ten har le­vert en tid. Den har kos­tet eks­tra, men nå er pri­sen for å sen­de hjem­me­fra den sam­me som om du put­ter det i en rød post­kas­se el­ler le­ve­rer den i en Post i Bu­tikk – el­ler på et post­kon­tor.

– Vi øns­ker å gjø­re de tryg­ge­re for alle å sen­de brev og små­pak­ker – spe­si­elt for dem som er i ka­ran­te­ne, sier pres­se­sjef Ken­neth Tjønn­dal Pettersen i Pos­ten.

– Der­for vil det inn­til vi­de­re ikke koste eks­tra å bru­ke tje­nes­ten. Kan­skje kan det også være eks­tra hyg­ge­lig å sen­de et per­son­lig brev el­ler en opp­munt­ring i dis­se da­ger, sier han.

Les også: Slutt på DNBs banktjenester på postkontorer