Gjennomførte over 79.000 kontroller – 2.000 ble anmeldt

Til tross for smitteverntiltak store deler av året, gjennomførte Statens vegvesen flere kontroller av tunge kjøretøy langs veiene enn året før.