Gjenåpner skoler og barnehager: – Vi skal gjøre dette sammen. Vi skal gjøre det kontrollert. Og vi skal gjøre det over tid

Øvre Eiker kommune følger de nasjonale retningslinjene fremsatt av regjeringen, og gjenåpner skoler og barnehager fra slutten av april.

DEL

(Eikerbladet) Under en pressekonferanse 7. april meddelte regjeringen at barnehager kan åpnes fra 20. april, og grunnskoler/SFO fra 1.-4. trinn kan åpnes fra 27. april. Øvre Eiker kommune følger disse retningslinjene og planlegger gjenåpning på de fastsatte datoene.

– Dette gir barnehager og skoler god tid til å planlegge åpning. I tillegg er det viktig at foreldre, barn og ansatte har trygghet for at smitteverntiltak er på plass, sa statsministeren.

Får opplæring i smittevern

Skolene vil fortsette med hjemmeskole for 5.–10. klasse også etter at skolen er åpnet for 1.–4. årstrinn. Dette skal sikre god plass for de elevene som kommer tilbake til skolen etter 27. april. Alle bygg skal bli vasket grundig før oppstart, og det vil bli foretatt jevnlig smittevernvask av områdene etter at de er tatt i bruk.

I tillegg vil alle de ansatte i barnehagene og skolene i tiden fram til oppstart få opplæring i smittevern, slik at dette kan ivaretas best mulig.

Kommunen vil oppfordre barnehager og skoler til å være mye ute fremover, og spre aktiviteten mest mulig i byggene som brukes. Barn som selv er i risikogruppa, eller bor sammen med noen som er det, skal i utgangspunktet fortsatt være hjemme fra barnehage eller ha hjemmeundervisning. Kommunen kommer tilbake med mer informasjon og presiseringer om hvem dette gjelder.

Tre viktige faktorer

Statsministeren var tydelig på at selv om regjeringen nå legger opp til en delvis gjenåpning av landet etter påske, kan vi samtidig ikke bli litt mer uforsiktige enn vi har vært de siste ukene.

– Andre råd gjelder fremdeles. De som kan jobbe hjemme, skal fortsatt gjøre det. Vi skal holde avstand til hverandre, hoste eller nyse i albuekroken og vaske hendene ofte, sa Solberg.

Hun understreket også at det er tre viktige faktorer når regjeringens strategi om å slå ned pandemien, videreføres.

– Vi skal gjøre dette sammen. Vi skal gjøre det kontrollert. Og vi skal gjøre det over tid, sier Solberg.

Artikkeltags