Anne Britt Skaar takker av som rektor ved Vikersund skole etter inneværende skoleår. 1. august 2021 begynner hun i en stilling som seniorrådgiver i undervisningsetaten i kommunen.

– Det er ingen tvil om at det har vært en del «bråk» om både arbeidsmiljø og læremiljø ved Vikersund skole. Er dette årsaken til at Skaar bytter jobb?

– Ikke i seg selv. Skaar har vært rektor i mange år, blir 63 og er for tiden sykmeldt. Det å være rektor er en krevende jobb, og derfor har hun selv ønsket denne løsningen, sier undervisningssjef Per Kvaale Caspersen til Bygdeposten.

God tid

Han er glad for at kommunen allerede nå kan begynne å forberede seg på et rektorbytte, slik at de får god tid til å finne en erstatter.

– Vi begynner rekrutteringsjobben på nyåret. På den måten får vi god tid til å finne den personen vi mener er rett til å lede Vikersund skole videre, sier Kvaale Caspersen.

Målet er at ny rektor skal være klar til å ønske elevene velkommen neste skoleår.

Spennende

– Hvor enkelt eller vanskelig er det å få tak i dyktige rektorer for tiden?

– Som sagt er det jo en krevende jobb, der man står i krysspress fra flere hold hele tiden. Samtidig er det en veldig spennende jobb, og vi har hatt bra med både antall søkere og kvalifiserte søkere til rektorstillinger ved andre skoler i Modum de siste årene, sier undervisningssjefen.

– Så er det igjen dette med tiden, som er på vår side, legger han til.