Gir gratis nødlån til kunder i en akutt økonomisk krise

Sparebank1 Modum vil nå gi et rentefritt lån på inntil 20.000 kroner til de som har kommet i en akutt økonomisk krise som følge av koronapandemien.