Gir amnesti i strandsonen

En hytteeier på Øst-Modum har fått «tilgivelse» for ulovlige forhold i strandsonen etter å ha søkt om dispensasjon. I tillegg gir politikerne amnesti for enkle endringer langs fjorden.