Det er en skam for Sparebank1 Modum, som sies å være banken for bygda, at de ikke kan ha åpent minst en dag i uken for vanlige folk når det ikke er korona. Det er såkalte vanlige folk som har skapt grunnlaget for bankens eksistens gjennom alle tider.

Overgangen til den digitale plattformen som bankens tjenester i dag er basert på, har kommet en eller to generasjoner for tidlig.

Det er et stort antall mennesker som trenger bankens tjenester, som på grunn av bakens feilslåtte politikk, og sin høye alder, ikke har muligheter til å få sine tjenester utført i banken. Hvor mange er det ikke som har problemer med å entre en buss for å komme til en åpen bank i Vikersund eller Hokksund. Det skal vel ikke være slik at folk må ta drosje for å komme til banken?

Åpne opp igjen i Åmot minst en dag i uken, slik at eldre mennesker ikke blir tilsidesatt, men kan ønskes velkommen til den banken de har benyttet i alle år.

Banken ble jo tidligere sett på som en serviceinstitusjon. Dette ser ut til at banken har glemt i de seinere år. Det er jo slik at banken eksiterer på grunn av folkene som bruker den, og vi at vi skal kunne se på banken som bør yte god service til kundene.

Derfor har vi nå samlet 331 underskrifter som nå overleveres baken der vi krever at banken holder åpen dør minst én dag i uken.