Geithus IL vil gjerne bygge tak/hall over skøytebanen, og jobber hele tiden med det. Geithus IL har aldri sagt ja til at noen utenfor Geithus IL. (styrerepresentanter eller ved mandat) skal drive fram et prosjekt på Furumo arena.

Geithus IL satte opp en organisasjon for å kunne gjennomføre prosjektet, men dette forslaget til organisering ble aldri besvart av Modum Friidrettsklubb. Geithus IL er grunneier til anlegget. Geithus ILs skøytegruppe har ansvar for aktivitet og vedlikehold og all drift av Furumo arena. Da kan ikke fire utenforstående personer bare ta seg en frihet og planlegge som det ikke skulle være noe på Furumo pr. i dag.

Jeg hadde en samtale med HPR, konsulentfirmaet som hadde skrevet søknaden til Sparebankstiftelsen i Modum om økonomisk støtte til et forprosjekt. HPR var enige i måten vi ville organisere dette på. Geithus IL hadde alt klart til å gjennomføre prosjektet, vi ville nok utvidet det til å ikke bare se på signalbygg, men også andre typer hallbygg. Vi ville sette en styringsgruppe med blant annet idrettsrådet, næringsforeningen, og hadde noen navn (ressurspersoner fra idretten i Buskerud) på blokka som ville jobbet opp mot diverse instanser for å få prosjektet mest mulig realistisk.

Dette ville ikke de fire i prosjektgruppa være med på. De ville selv «leke» videre med konsulentfirmaet. De var redd noen andre skulle få æren dersom det ble noe av. Dette har jeg skriftlig på en e-post fra gruppa.

Geithus IL er en gammel tradisjonell klubb på over 850 medlemmer. Alle prosesser som skal gjennomføres her, går etter boka. VI tar ingen snarveier. Og det er ingenting som heter at bordet fanger.

Byggene på Furumo har stått der i mange år, de har veldig mye god historie i seg. Mange geithusinger har sterke følelser for det som er der i dag. Dette har jeg en stor respekt for, og alle store endringer på Furumo må gjøres på riktig måte, med god forankring og god informasjon til medlemmer, og alle geithusingene.

Så har skøyteklubben ansvar for aktivitet og vedlikehold av anlegget, etter dette kommer utvikling. At dagens aktive får høre at kanskje neste år så river vi ned alt som er her, kan vi heller ikke leve med. Uten en forankring og god informasjon, gode løsninger i en byggeperiode, kan vi ikke gå i gang med noe. Derfor skal Geithus IL styre all utvikling på Furumo arena. Denne prosessen skal styret i skøytegruppa ha full styring på, fire personer utenfor organisasjonen/styret vil aldri kunne få dette ansvaret.

Les også

Du kunne hatt litt mer is i magen, Jon

Geithus IL er 130 år i år, en av de eldste klubbene i Buskerud. Vi har hatt en meget fin utvikling på Rolighetsmoen, med en god gjennomført prosess for det som er gjort der. Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Modum FK. Selvfølgelig har Geithus IL styrt hele denne prosessen. Det er gjort styrevedtak i styret i fotballgruppa, i noen tilfeller har hovedstyret måtte gjøre vedtak på grunnlag av innstilling fra fotball. Vi hadde et vedtak gjort av årsmøtet, og et ekstraordinært årsmøte for nødvendig formelt vedtak. Vi har ikke gått noen snarveier i prosessen. Med de samme gode, riktige, formelle prosesser vil Furumo arena bli utviklet.