«Det spirer i underskogen», skriver forfatter Marit Bendz i den nye boka si «Glade dyr og levende jord». Noe er på gang i norsk landbruk. Stadig flere bønder går nye veier for å produsere mat på lag med naturen, med hensyn og kjærlighet til både dyra, miljøet og de som skal kjøpe og ete maten. De vil ha levende jord og glade, friske dyr, skriver forlaget Skald i en pressemelding om boka.

En rekke gårder er portrettert i boka, og en av disse er Nedre Skinnes gård ved Krøderen, der Live og Kristoffer Svalastog Skinnes bor og arbeider. I løpet av noen få år la de om driften fra konvensjonell korn- og potetproduksjon til sirkulærøkologisk drift med hjelp av utegriser. Nå dyrker paret de gamle, norske kornsortene spelt, emmer og svedjerug, og restene fra møllene blir fôr til grisene. Til og med EAT-grunner og miljøaktivist Gunhild Stordalen fikk en aha-opplevelse da hun besøkte utegrisene på Nedre Skinnes gård i 2021.

Mer selvforsyning på lokale ressurser

Som de andre bøndene portrettert i boka, viser Live og Kristoffer Svalastog Skinnes at det er mulig å produsere mat på lag med naturen og klimaet og å bruke av lokale ressurser. Variert produksjon av mat spredd over hele landet bidrar nemlig til å skape bærekraftige matsystemer.

– Det handler om at folk skal ha tilgang på trygg og god mat og om tar vare på både jorda og dyra. Og det handler om å spre glede og kunnskap om mat, seier Marit Bendz.

Sammen med fotograf Oddleiv Apneseth har hun besøkt 15 gårder fra Lofoten i nord til Jæren i sør, og altså vært innom Krøderen en tur også.

Avhengig av utenlandske råvarer

Matsikkerheten i Norge er avhengig av internasjonale markeder, påpekes det i pressemeldingen, og forlaget skriver videre: Ifølge NIBIO importerer vi mer enn halvparten av det vi spiser, målt i kalorier. Dessuten er norsk landbruk i stor grad avhengig av gjødsel og kraftfôr som inneholder utenlandske råvarer som nitrogen, kalsium, fosfat, mais og soya. En stor prisøkning på disse innsatsfaktorene, i tillegg til prisøkning på diesel og elektrisitet, gjør at norske bønder får det ekstra vanskelig. Norsk landbruk er allerede i krise, og disse forholdene kommer på toppen og forsterker.

– Et godt eksempel er at norske bønder vurderer å ikke produsere norsk matkorn i år fordi prisene på gjødsel er så høye. Dette kommer altså samtidig med krigen i Ukraina, utdyper Bendz og henviser til Russland og Ukraina som er to av verdens største korneksportører.

Boka gir et innblikk i ulike måter å produsere mat på, og forfatteren og fotografen er også innom markedshager og andelslandbruk. Der blir det dyrket mye grønnsaker på relativt små areal, og der vanlige folk er involvert i hele prosessen.