Går en utfordrende tid i møte – 9 av 12 ansatte permittert

– I mars og april ble vi reddet av salg av treningsutstyr til private, men i mai stoppet det nesten helt opp, sier daglig leder Kjartan Albrigtsen ved Gym2000.