Gapahuken i Delinga: – Her har mange gjort en god jobb

Rune Sødal, avdelingsleder ved Ung Invest, roser moingene for å ha tatt tak etter hærverk og glassknusing ved gapahuken i Delinga forrige helg.