Gang- og sykkelvei langs fv 144: Naboene skal ivaretas

De berørte grunneiernes interesser må ivaretas av Modum kommune på en god måte, står det i vedtaket fra formannskapet.