– Gamle hus må ikke blir revet og erstattet av dårlig arkitektur

Av

– Det viktigste er at særpreget i Vestfossen blir beholdt, at gamle hus ikke blir revet og erstattet av dårlig arkitektur. Elva må få en mye mer sentral plass, og det må legges til rett for næringsvirksomhet.