Onsdag skal fylkestinget i Viken behandle saken om oppløsning av fylket.1. mars er fristen som regjeringen har satt for å sende inn søknad om oppdeling av tvangssammenslåtte fylker og kommuner.

Det ligger an til flertall for oppløsning av fylket.

Først og fremst har det knyttet seg spenning til Arbeiderpartiets vedtak, særlig ettersom Ap i det gamle Akershus fylke var skeptisk. Partiet har imidlertid landet på et ja, og dermed er det flertall for oppdeling, bestående av Ap, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, SV og Rødt.