Starter opp utbedringene før sommeren

Udramatisk: Det er ingen dramatikk i at det er satt opp kjegler langs fv. 287 fra Strandgata og nordover. – Grunnen er stabil, men vi ønsker å varsel at bilistene bør holde seg godt inne på veien, sier Audun Haugerud i Statens vegvesen.            Foto: Boel Kristin Støvern

Udramatisk: Det er ingen dramatikk i at det er satt opp kjegler langs fv. 287 fra Strandgata og nordover. – Grunnen er stabil, men vi ønsker å varsel at bilistene bør holde seg godt inne på veien, sier Audun Haugerud i Statens vegvesen. Foto: Boel Kristin Støvern Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

De veifarende må leve med dårlig vei fra Strandgata til Kjøreplassbru i Åmot en god stund til.

DEL

Det er de siste dagene blitt satt opp en del kjegler i ytterkant av veien ut mot elva, fra Strandgata og nordover mot Blaafarveværket.

Ingen dramatikk

– Det er ingen dramatikk i det vi har gjort, og utviklingen over tid tilsier ikke at vi må gjøre noe ekstraordinært før utbedringen av veien starter opp, sier byggeleder i Statens vegvesen, Audun Haugerud.

Oppstart før ferien

Utbedringen av veistrekningen skulle egentlig vært i gang i fjor høst, men en del utfordringer i grunnen har gjort at oppstarten er noe forsinket.

– Det er nå funnet en løsning på hvordan vi skal håndtere de vanskelige grunnforholdene, og vi er i gang med å få innhente anbud på arbeidene som skal gjøres, sier prosjektleder Gunnar Magne Knudsen.

Han forteller at det blant annet skal legges en stein plastring ut mot elva på deler av strekningen for å stabilisere grunnen.

– Det vil i begynnelsen av april bli bestemt hvem som får arbeidene med å utbedre veistrekningen, og jeg håper at arbeidene skal være i full gang innen sommerferien, sier Knudsen.

Trolig vil man starte opprustingen av veien fra Strandgata og oppover, og Knudsen håper man skal være ferdig fram til oppkjøringen til Strand barnehage før vinteren.

Vil ta drøyt et år

Det skal i forbindelse med utbedringen også bygges gangvei, og det må nord for barnehagen sprenges ut en del fjell. Det for at veien kan trekkes et stykke inn fra elva.

– Dette arbeidet bør gjøres vinterstid når det er lite bevegelse i elva, sier prosjektleder Knutsen.

Han regner med at det vil gå drøyt et år før utbedringene og den nye gangveien vil stå ferdig.

Artikkeltags