Full strid mellom Buskerud Sp og Viken Sp

Buskerud Senterparti og Viken Senterparti stanger hodene mot hverandre i kampen om å få større utbyggingsområder i den regionale planen for Norefjell og Reinsjøfjell.