NTB: Fremskrittspartiet vil gi kommunene makt til å bestemme selv om butikker skal få holde åpent på søndager.

Mandag fremmer stortingsrepresentantene Helge André Njåstad og Åshild Bruun-Gundersen fra Frp et forslag i Stortinget om å endre loven om søndagsåpne butikker.

– Etter en tid med nedgangstider for butikker er det ekstra viktig å legge til rette for handel. Vi har ikke råd til at staten legger hindringer for lokalt næringsliv i en tid som dette, sier Bruun-Gundersen.

I dag sier loven at fylkesmannen etter søknad fra kommunen kan gi dispensasjon for søndagsåpne butikker når det foreligger særlige grunner til det.

Fremskrittspartiets forslag er nå å flytte denne makten fra fylkesmannen til kommunestyret.

Njåstad og Bruun-Gundersen mener dagens ordning åpner for forskjellsbehandling og gir fylkesmenn et uheldig rom til å overkjøre lokaldemokratiet.

«Fremskrittspartiet mener loven om søndagsåpne butikker er et eksempel på en oppgave som lokalpolitikerne er bedre egnet til å forvalte enn statlige byråkrater», skriver de i forslaget.

Diskusjonen om søndagsåpne butikker har blusset opp igjen under koronapandemien.

Programkomiteene i både Høyre og Venstre har i høst gått inn for liberalisering av reglene, mens regjeringspartner KrF har holdt igjen.

Les her flere av dagens smånytt-nyheter

(©NTB)