Til tross for at alle andre partier har ønsket å redusere pensjonsutbetalingene og avspise de eldre med smuler, har FrP sørget for at det motsatte har skjedd.

Det skal være godt å bli gammel i Norge. I verdens best velutviklede land skal ikke de eldre ha unødvendige bekymringer som om man har råd til å fyre hjemme, eller om man skal kunne unne seg noe godt i glasset på fredagskvelden. Pensjonsutbetalingene må være av en slik karakter at selv som minstepensjonist skal du ha økonomi til å kunne leve godt.

Dessverre var alle partiene på Stortinget, unntatt FrP, enige i Pensjonsreformen som trådte i kraft 2011. Den ga pensjonistene en betydelig underregulering pensjonene, og en rekke andre virkinger i pensjonistenes disfavør. FrP har siden arbeidet metodisk og systematisk mot de negative konsekvensene av denne ytterst urettferdige reformen.

Mot alle odds har FrP nå klart å sikre flertall for å fjerne modellen som systematisk førte til underregulering med 0,75 prosent på løpende pensjoner, og erstattet den med ny modell som sikrer høyere inntektsvekst. Det betyr at pensjonene skal øke tilsvarende gjennomsnitt av lønns- og prisvekst. Dette er i praksis å reversere Pensjonsreformen som alle andre partier tidligere var for.

Vi har også jobbet mot den direkte urettferdige avkortningen for gifte og samboende, hvor staten økonomisk straffer pensjonister som bor og lever sammen. Avkortningen reduseres fra 15 til 10 prosent, noe som utgjør om lag 8500 kr for hvert par. Men her er vi ikke i mål før avkortningen er fjernet totalt. For vi kan ikke akseptere et system som indirekte oppfordrer par til å skille lag for å få utbetalt den pensjonen man tross alt har opparbeidet seg.

Ikke minst har vi økt minstepensjon med 4000 kroner hvert eneste år siden 2016, og i år økes den med 5000 kroner – til sammen 21.000 kroner. Det er en merkbar øking for de eldre som har hatt aller minst å rutte med, og som vil gjøre hverdagen litt enklere.

Både i regjering og i opposisjon har FrP stått på pensjonistenes side, vi har satt tøffe krav og vi har fått betydelige gjennomslag som har stor betydning for hundretusener av landets pensjonister.