I disse dager skal framtida til Viken fylkeskommune avgjøres. At reverseringspartiet Senterpartiet vil tilbake til de tre tidligere fylkene, er ikke overraskende. Partiet med et motto som virker å være «Alt var bedre før» kan gladelig se vekk fra både pengene det koster å oppløse Viken og den harde virkeligheten at all fakta tilsier at tjenestene til innbyggerne vil bli dårligere med en oppløsning. At nå også Fremskrittspartiet hopper på denne bølgen, er imidlertid både overraskende og trist.

FrP ble historiske da partiet fikk finansministeren i 2013, og utviste en oppsiktsvekkende evne til moderasjon i pengebruk i årene etter. Denne ansvarligheten ser ut til å ha forlatt partiet med Siv Jensen. I stedet ser vi nå et Viken FrP som aktivt går inn for å sløse bort enorme summer på opprettelsen av tre nye fylkeskommuner.

FrP har i alle år vært for å legge ned fylkeskommunen, et standpunkt Høyre deler. Det er derfor en herlig ironi i at FrP når de ikke får viljen sin i stedet går inn for opprettelse av flest mulig fylkeskommuner. Ikke bare skal vi ha flere små fylkeskommuner, men den dårlige økonomien i fylkene ser heller ikke ut til å bry partiet.

I en fersk meningsmåling gjennomført av Norstat svarer hele 76 prosent av velgerne som ville ha stemt FrP dersom det var valg i morgen at de ikke ønsker en deling av Viken. Det kan altså virke som om FrPs velgere er mer opptatt av å hindre sløsing med skattepenger, enn det partiets folkevalgte er.

Som folkevalgte er det et enkelt spørsmål vi skal forholde oss til når vi vurderer om Viken bør bestå eller ikke: Vil en oppløsning føre til bedre tjenester for innbyggerne våre? Når vi ser på hvilke konsekvenser en nedleggelse av Viken vil føre til, er svaret uomtvistelig nei. Nå risikerer vi å få tre nye fylker, med tre administrasjoner, flere politikere og dårligere økonomi. Det fører til økt byråkrati og vil koste skattebetalerne mer penger, samtidig som det også setter elevenes skolehverdag på vent og gir fylkets ansatte søvnløse netter.

For Høyre vil det viktigste alltid være at vi leverer så gode tjenester til innbyggerne som overhodet mulig. Det kan spørres om FrP bruker opprettelsen av tre mindre fylkeskommuner for å komme et steg nærmere målet om å legge ned fylkeskommunen som forvaltningsnivå. Skulle dette stemme, virker det imidlertid som om partiet har glemt hva som ligger i det å skulle forvalte skattebetalernes penger på best mulig vis.

Det hjelper ikke om FrP i partiprogrammet er aldri så mye mot fylkeskommunen dersom partiet likevel utgjør stemmene som velter flertallet og sørger for opprettelse av tre nye fylkeskommuner i stedet for én. Og resultatet? Mange hundre millioner av skattebetalernes penger kastes ut av vinduet.