På tampen av frivillighetens år (2022) er det viktig å minne oss selv på den viktige rollen frivilligheten spiller for demokrati og folkestyret. Med krigen rasende i Ukraina er det viktig å minne hverandre på hvilke verdier som står på spill. Samtidig er det dette året vi har fått føle på krig og ufrihet i et land som ikke ligger så langt vekk. Det gjør noe med oss. Når demokrati, folkestyret og freden er truet blir det ekstra viktig å hegne om frivilligheten.

Selv om 2022 har stått i frivillighetens tegn, er det mange som opplever at to år med pandemi har gjort noe med frivilligheten. Det er ikke alle som er tilbake og det er kanskje ikke like lenger så lett å be folket stille opp. Med bakgrunn i pandemien og med trusselen mot frihet og fred blir det ekstra viktig å sikre frivilligheten gode kår også i årene framover.

Frivilligheten er viktig i så mange ulike dimensjoner. Den bygger broer mellom folk, skaper samhold og formidler kunnskap og kompetanse. Samtidig holder den oss i aktivitet, samler folk med felles interesser og behov og styrker lokal tilhørighet. Frivilligheten bidrar med aktiviteter og deltakelse over alt i samfunnslivet. I fylket vårt er det tusenvis av ulike lag og foreninger.

Støtteforeninger hjelper mennesker med helseproblemer og andre livsutfordringer, politiske- og ulike interesseorganisasjoner bidrar til å skape et aktivt demokrati, og beredskapsorganisasjoner bidrar til å skape trygghet og hjelper oss når vi trenger det som mest. Alt dette innebærer en enorm sosial kapital og bærekraft, men også en betydelig økonomisk bærekraft. Frivilligheten bidrar stort til verdiskaping i samfunnet. Tall fra SSB viser at frivillig arbeid bidro med en verdiskaping tilsvarende 78 milliarder kroner på nasjonal basis i 2018. Dette viser hvor viktig frivilligheten er for å skape levedyktige lokalsamfunn.

Frivilligheten kan aldri tas for gitt, men dersom frivilligheten får de riktige vilkårene og midler, er jeg helt overbevist om at frivilligheten er klar til å aksle på seg større oppgaver. Skal vi utnytte det fulle potensialet som ligger i frivilligheten, så gjenstår likevel en del. Særlig tror jeg at frivilligheten kan være med på å gjøre en forskjell innen bærekraftsarbeidet, den enorme omstillingen som verdenssamfunnet står overfor. Her kan frivilligheten og fylkeskommunen i større grad spille på lag. Vi kan både hver for oss og sammen ta hver vår del av ansvaret.

Temastrategi for frivillighet er vår overordnede plan for samarbeidet med frivilligheten de kommende årene. Temastrategien er blitt til i samarbeid med frivilligheten selv. Her trekker vi opp fire hovedmål for fylkeskommunens samarbeid knyttet til områdene, bærekraft, samarbeid, demokrati, mangfold og inkludering. Her har vi og pekt ut de regionale paraplyorganisasjonene som våre viktigste samarbeidspartnere. Det er først og fremst gjennom dere vi klarer nå Viken samfunnet på best mulig måte. Jeg er allerede imponert over i hvor stor grad Idretten jobber med sosial bærekraft og for å sikre at alle skal kunne delta.