Frister nybyggere med gratis byggesaksbehandling

– Det ligger jo en tanke bak, om at vi ønsker at flest mulig skal flytte til bygda, sier ordfører Knut Martin Glesne