Sigdalsvegen er, som Skinnes burde kjenne til, ikke en lite trafikkert bygdeveg. Det er hovedåra gjennom kommunen. Trafikktellinger viser at det er 2000-3000 kjøretøy per døgn (gjennomsnitt) per døgn på vegen. Når vi vet at det i store utfartshelger kan være nær 30000 mennesker på hyttene i kommunen, sier det seg sjøl at belastninga blir stor. Det er respektløst overfor Sigdal å flytte denne trafikken til omkjøring gjennom Eidalsroa, uten å kvalitetssikre at arbeidene på hovedvegen kunne bli ferdig før vinteren. Vegen er smal, og den er ikke er egna for stor trafikk, spesielt ikke for tungtrafikk og skolebusser.

Arbeidet starta opp i april og skulle vært sluttført i oktober. Nå blir det kanskje åpna for trafikk ved juletider, uten at planlagt arbeid blir ferdig. Som byggherre burde fylkeskommunen, tidlig i prosessen, sett at det ble forsinkelser og skulle da ha satt inn tiltak og krav overfor anleggsutbygger. Offentlige byggeprosjekt som settes ut på anbud skal følges opp med kontroll av framdrift, utførelse og gjennomføring. Her har det vært en klar svikt, men i stedet for å ta ansvar og beklage, svarer altså Skinnes med påstander han ikke har dekning for.

Han hevder at det har vært god dialog med Sigdal, og at det har vært møter med Sigdal hver 14. dag siden oppstart i april. I svar på min interpellasjon i kommunestyret 5. nov. skriver ordfører Tine Normann (Sp): «Ordfører er helt enig med interpellanten i at framdrifta i prosjektet har gått altfor seint, og det var også grunnen til at ordfører ba om å få jevnlige møter med Viken fylkeskommune ved prosjektleder for å få fram kommunens synspunkter og bekymringer. Første møtet ble avholdt 1. september, og det har vært oppfølgingsmøter hver fjerde uke og nå hver andre uke.»

Det betyr at det har vært tre-fire møter, ikke fra oppstart, men fra september. Det gikk minst fire måneder fra oppstart til første møte! Det er noe helt annet enn møte hver 14. dag, slik Skinnes helt uriktig sier. Det er skuffende at en av de fremste politikerne i Viken står fram på en slik måte. Skinnes burde i stedet svinge seg rundt og bruke sin posisjon til å sørge at arbeidene blir ferdig før vinteren setter inn for alvor. Men jeg frykter dessverre at han vil fortsette å løpe fra sitt ansvar.

LES OGSÅ: På denne fylkesveien kjører det opp til 3.000 biler om dagen: – Blir det problemer, åpner vi Sigdalsveien i perioder