Fortsatt skepsis til nytt renseanlegg

Skeptisk: Ap-leder Fred Løvlie (t.h.) er ikke overbevist om at det han får høre om det nye renseanlegget, av ordfører Olav Skinnes og teknisk sjef Inger Merete Bjerkerud, er til det beste for innbyggerne i Krødsherad. Torsdag 4. desember blir dette en sak i formannskapet i Krødsherad.

Skeptisk: Ap-leder Fred Løvlie (t.h.) er ikke overbevist om at det han får høre om det nye renseanlegget, av ordfører Olav Skinnes og teknisk sjef Inger Merete Bjerkerud, er til det beste for innbyggerne i Krødsherad. Torsdag 4. desember blir dette en sak i formannskapet i Krødsherad. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

– Alle tall må på bordet og vi få vite hvem som skal betale, før vi kan ta stilling til et nytt renseanlegg, sier leder i Krødsherad Ap, Fred Løvlie.

DEL

Uttalelsen kommer etter at teknisk sjef i Krødsherad kommune, Inger Merete Bjerkerud, torsdag presenterte den administrative utredningen om det omstridte renseanlegget for kommunestyret.

Behandles torsdag

Ordfører Olav Skinnes fortalte før presentasjonen at kloakksaken vil komme opp som en sak i formannskapets møte 4. desember.

– Her må vi ta stilling til om det skal igangsettes et forprosjekt, slik at vi kan komme videre i prosessen, sier Skinnes

– Det råder fortsatt for mye usikkerhet omkring totalkostnadene til at vi som politikere på en ansvarlig måte kan ta stilling i denne saken, sier Gustav Kalager (Ap).

Vil ha svar

Kalager varslet derfor at Ap vil ha svar på en rekke spørsmål om totaløkonomien før formannskapsmøtet torsdag.

Anbefaler Sandbekk

Rådgivningsselskapet Rambøll, anbefaler etter å ha vurdert planene, at det satses på et jordrenseanlegg ved Sandbekk på Krøderen.

De har også vurdert konvensjonelt renseanlegg et annet sted mellom Krøderen og Glesne, samt at de har sett på en eventuell utbygging av Noresund renseanlegg og rehabilitering av Krøderen renseanlegg.

Rambøll har i tillegg vurdert prosjektet uten rensing av kloakk fra hyttefelt i Sigdal.

– Bakgrunnen for anbefalingen er at Sandbekk vil være den løsningen som har lavest driftskostnader, være enklest i drift og ha lavest utslipp, sier Bjerkerud.

Brorparten av kloakken som skal renses kommer fra Norefjell Vann og Avløp (NVA).

Flere av politikere signaliserte at det burde være et poeng å rense kloakken så nær kilden som mulig.

– Er det vurdert å pumpe kloakken fra Krøderen til Noresund, i stedet for å pumpe den helt fra fjellet og ned til Krøderen, spurte bygdelistas Odd Henning Bentsen.

Billigst for innbyggerne

– Om vi velger en slik løsning vil hele kostnaden belastes innbyggerne i kommunen, men ved den anbefalte løsningen vil kun 15 prosent av kostnadene falle på innbyggerne, sier ordfører Skinnes.

Han forklarte det med at NVA og Sigdal vil måtte betale for de resterende 85 prosentene.

Frykter luktplager

Naboer til det foreslåtte anlegget på Sandbekk, slo seg ikke til ro med svarene de fikk torsdag, da de frykter luktplager og tap av viktige friluftsområder om den anbefalte løsningen blir en realitet.

– Lukt av kloakk er heller ikke positivt med tanke på utviklingen av industriområdet på Krøderen, sier innbitt motstander av Sandbekkalternativet, Nils Halvor Skinnes.

Artikkeltags