Tungtransportsjåførene Terje og Audun Tandberg og Tor Ivar Martinsen ber i Bygdeposten nett 28. november politikerne ta til fornuft og droppe planene om rundkjøring i Vikersund nord. De vil ha planfritt kryss. Helt enig i at det er det beste. Men det får vi ikke. I alle fall ikke på veldig mange år. Hva gjør vi da med et kryss som Audun Tandberg i Bygdeposten i februar 2015 beskrev slik:

At det ikke har skjedd ulykker i dette krysset er ren flaks. Når et fullastet vogntog som kommer fra Hønefoss skal på veien i det uoversiktlige krysset, må de ta i gang i en bakke. Noe som fører til at det tar tid før de kommer ut på veien. Mange ganger har vi opplevd nestenulykker når biler og vogntog som kommer fra fylkesvei 280 nesten ikke klarer å stoppe opp for lastebilene som langsomt kjører inn på rv. 35 i krysset.

Dette er et utmerket bidrag til søknaden til Vegdirektoratet om rundkjøring Vikersund nord. I tillegg kan vi legge vekt på følgende:

  • Rundkjøring med ny veistrekning over Sandbekken og inn på Ringeriksveien vil forkorte riksveien, ta den bort fra sløyfa ned gjennom tettbygd strøk, og fjerne riksveitrafikken fra Hatlekrysset.
  • En rundkjøring vil gi mulighet til avkjøring til område som i kommuneplanen er avsatt til næringsområde. Modum Næringsråd har vist stor interesse for Vikersund nord, og framhevet at framtidig næringsutvikling står og faller med tilgang til egnede næringsområder.
  • Et prosjekt rundkjøring Vikersund nord kan gi fortgang i arbeidet med støyskjerming mot bebyggelsen på Vikerjordet og den lenge planlagte gang- og sykkelvei til Hæhretoppen.

Les også

Vikersund Nord – det handler om mer enn rundkjøring