(Eikerbladet)

I en pressemelding fra Øvre Eiker svarer kommunelegen i Øvre Eiker på disse spørsmålene.

LES OGSÅ: Den 12. personen har fått påvist Covid-19

Når skal man holde seg hjemme?

– Du bør holde deg hjemme dersom du har symptomer som kan gi mistanke om covid-19–infeksjon. Typiske symptomer er feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- og luktesans, sår hals eller sykdomsfølelse. Symptomene ligner på vanlige forkjølelses- eller influensasymptomer. Dersom du har slike symptomer, bør du vurdere å teste deg for koronavirus, sier kommuneoverlegen.

I disse tilfellene skal du også holde deg hjemme:

  • Dersom du er i karantene fordi du er nærkontakt med en person med påvist covid-19. Da har du blitt kontaktet av kommunens smitteteam, fått direkte beskjed om dette og om varigheten av karantene.
  • Dersom du har restsymptomer etter luftveisinfeksjon, og ikke har testet deg.
  • Dersom du er i karantene etter hjemkomst fra et «rødt» land. Denne karantene gjelder i 10 dager fra hjemkomst. Karanteneperioden blir ikke forkortet ved en evt. negativ covid-19 - test.
  • Dersom du jobber i helsevesenet, bør du sjekke med din leder om arbeidsplassen din har spesielle regler i tillegg til de som er nevnt over, som gjelder for når du skal holde deg hjemme.

LES OGSÅ: Nok en elev ved Krokstad skole har fått påvist koronasmitte - klasse i karantene

Når bør du teste deg for koronavirus?

– Vi anbefaler at alle som har nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon tester seg. Man kan bestille testing på nett, sier kommuneoverlege, Anne Aune.

– Så fort du har fått et negativt testresultat, og er symptomfri, kan du leve som normalt igjen. Allmenntilstanden er viktigst, og lette restsymptomer, som rennende nese, etter gjennomgått luftveisinfeksjon behøver ikke tillegges vekt. Man er mest smittsom dagene rundt sykdomsstart og blir raskt mindre smittsom når symptomene er borte.

– Vi anbefaler ikke testing av personer uten symptomer. Testing av personer uten symptomer gjelder bare dersom du er satt i karantene, og i enkelte andre spesielle tilfeller. I disse spesielle tilfellene vil du få informasjon om at du bør teste deg.

Når er det greit å gå på jobb og være ute blant folk?

– Dersom en person du bor sammen med, har akutt luftveisinfeksjon, kan du gå på jobb og ferdes rundt omkring som normalt. Du er selv ikke karantene før det eventuelt foreligger et positivt testresultat for covid-19 for personen du bor sammen med. Hold litt ekstra avstand til den i husstanden som er forkjølet, og følg også med på om du utvikler symptomer selv.

– Dersom du bor sammen med en som er i karantene fordi personen er nærkontakt til et kjent covid-19-tilfelle, kan du også leve som vanlig. En "nærkontakt til en nærkontakt" trenger ikke holde seg hjemme fra jobb.

LES OGSÅ: Nå kan du bestille testing for koronavirus på nett

Når skal barn og unge holde seg hjemme?

– Fravær ved sykdom er i prinsippet det samme for barn og voksne: Barnet skal ikke gå på skole/barnehage hvis det har symptomer som kan gi mistanke om covid-19-infeksjon.

– Ved feber og hoste bør barnet testes for covid-19. Ved kun lette luftveissymptomer uten feber, kan man se an tilstanden hjemme i et par dager. Ved ingen bedring, anbefales testing av barnet. Ved rask bedring, kan barnet gå tilbake uten test.

– Ved nyoppståtte forkjølelsessymptomer skal barnet være hjemme frem til allmenntilstanden er god og barnet er tilbake i sin vanlige form. Noen barn kan ha restsymptomer etter gjennomgått luftveisinfeksjon, som for eksempel rennende nese eller sporadisk hoste. De kan komme tilbake i barnehagen/på skolen dersom de ellers er i sin vanlige form. Dersom barnet kun har snørr som eneste symptom, kan det gå i barnehagen/på skolen (uansett farge på snørret).