Foreslår å bygge Noresund skole først og vil flytte elever inn på samfunnshuset

Krøderen skole vurderes som skolen med mest behov for rehabilitering/nybygg. Likevel foreslår formannskapet at man bør starte med Noresund.