Foreslår å bruke denne nedlagte barnehagen til sosialboliger

Politikerne ville sjekke om nedlagte Gustadmoen barnehage kunne bygges om til boliger til unge etablerere. Svaret er at det ikke er økonomisk forsvarlig.