I et innlegg i Bygdeposten er Venstres Tom Oddby og Tove Hofstad kritisk til nettilgangen ved flere av de videregående skolene i gamle Buskerud.

Det trådløse nettverket er svært ustabilt. Dette påvirker læringssituasjonen på skolene, og spesielt denne høsten har utfordringene vært store. Jeg skjønner at elever og lærere blir frustrerte.

At Venstres representanter velger den lettvinte løsningen, og skylder ensidig på fylkesrådet for utfordringene overrasker ikke. Men kritikken blir ikke mer presis av den grunn. Bildet er mer komplekst enn som så, noe jeg egentlig tror Oddby og Hofstad vet.

Utfordringen har vært kjent og blitt jobbet med over lengre tid, også fra tiden da Buskerud fylkeskommune var skoleeier. Problemene har imidlertid blitt tydeligere under korona-tiden. Både kapasitet og kvalitet er for dårlig når elever og ansatte har økt behov for nettilgang, som følge av endret bruk under og etter pandemien.

Nå er vi imidlertid nærmere en bedre løsning enn vi har hatt på flere år, både på kort og lang sikt.

Store deler av nettverksutstyret er nå endelig levert og på plass hos Viken, og vi jobber fortløpende med å bedre nettverkstilgangen ved de aktuelle skolene. Ved noen skoler er utbedringene allerede gjort, og i løpet av noen uker skal alle “Buskerud-skolene” ha et helt nytt og moderne trådløst nettverk på plass. Grunnen til at dette har tatt lengre tid enn vi hadde ønsket er leveranseutfordringer globalt knyttet til pandemien.

Det er heller ikke slik at tiltakene vi nå gjør kun er å “lappe” på det gamle, som Venstre antyder. Som vi har opplyst om, blant annet i fylkestinget, så er vi i gang med et langsiktig prosjekt for å etablere nytt trådløst nettverk ved alle skolene våre. I dette prosjektet prioriteres skolene i tidligere Buskerud.

Avslutningsvis vil jeg si følgende til alle elever og lærere ved de aktuelle skolene: Jeg deler frustrasjonen deres, vi jobber på spreng for å løse utfordringene. Tusen takk for tålmodigheten.