Sentralisering, større enheter og stadig mer makt til byene, mens innbyggere i små kommuner føler at servicetilbudet raseres og at avstanden til makta blir stadig større. Det er dette SP-høvdingen Trygve Slagsvold Vedum nå surfer så høyt på, men ikke bare han skulle det vise seg. Lørdag skjedde det er politisk jordskjelv i Fremskrittspartiet i Buskerud – eller det vil si den delen av gigantiske Viken – som tidligere het Buskerud. Etableringen av Viken er et godt eksempel på sentralisering av makt.

Lørdag formiddag på Kongsberg: En seierssikker Jon Helgheim fra Drammen – ført opp som førstekandidat av en nominasjonskomité i Buskerud Frp med sterk Drammensorientering. Møtet skulle bare være en formalitet. Slik ble det ikke. Morten Wold (53) fra Vikersund, som egentlig hadde frasagt seg gjenvalg, skulle med ett bli hovedpersonen i dette politiske dramaet. Han ble oppfordret av sterke krefter utenfor Drammen til å stille. Det gjorde han og vant. 23 stemte for Wold på førsteplass. Helgheim fikk 17 stemmer. Listeforslaget fra nominasjonskomiteen hadde virkelig fått det til å ulme ute i de mer grisgrendte strøk og i andre byer. Det ble by og land mann mot mann.

Kanskje er det først nå hærførerne i distriktene forstår fullt ut hva de har satt i gang. Partiet er utvilsomt dypt splittet og det skal mye arbeid til for å samle troppene igjen. Men tiden leger som kjent mange sår og det er fortsatt en mye tid fram til valget i september neste år. Morten Wold får en krevende jobb å skulle forene by og land, for han trenger også stemmen til Frp-ere i Drammen.

Morten Wold har fått en tung bør på sine skuldre. Skulle det skje at partiet ikke får en representant på Stortinget fra valgkrets Buskerud, vil alle peke på han og si at hadde partiet satset på Jon Helgheim i stedet ville utfallet blitt annerledes. Selv om Morten Wold og Jon Helgheim begge deler samme politiske ideologi, har de veldig forskjellige måter å kommunisere sitt budskap på. Jon Helgheim har markert seg sterkt og trukket «innvandrerkortet» nær sagt så ofte som overhodet mulig, mens Morten Wold er mer dempet. Han har også vært mer til stede i sin egen valgkrets, mens Helgheim ble rikspolitiker veldig raskt. At Helgheim har vært mer i vinden skyldes nok også hans mange spissformuleringer og det har gitt gjenklang hos mange av dem som roper høyest i kommentarfeltene på sosiale medier. Wold sitter i presidentskapet og gjennom det må kjøre en noe mer nøktern stil.

Det ble en dag for historiebøkene i Frp lokalt. En av dem som har latt seg fascinere av selve prosessen er tidligere politisk redaktør i Drammens Tidende, Odd Myklebust som på sin facebookprofil skriver: Det er langt mellom de virkelige jordskjelvene i Buskerud-politikken, men Morten Wolds knockout på Jon Helgheim om fire nye år på Tinget er en slik sensasjon.

For dem som er interessert i politikk var dramaet i Kongsberg lørdag interessant på flere måter og kanskje mest av alt prosessene som har foregått i kulissene. Det er fascinerende og det viser noe om at politikk er et spill du må beherske hvis du vil være med. Du må aldri ta noe for gitt og du må holde orden på troppene dine. Om det som skjedde lørdag har svekket Fremskrittspartiet i gamle Buskerud for godt gjenstår å se. For Midtfylket er det som skjedde bra – uansett hvilket politisk ståsted man har. Vi skal ikke undervurdere betydningen av å ha en sentralt plassert politiker, selv om Morten Wold ikke er valgt inn for Modum. Men som døråpner er han like viktig uansett hvem som henvender seg. Det hjelper alltid å ha noen å ringe til – om ikke annet så får du muligheter til å få framført ditt budskap. Om du blir hørt, nei det er en helt annen sak. Distriktsopprøret lever. Det har vi visst lenge. Det er bare folk i Drammen og andre storbyer som ikke har fått det med seg. Det fikk de erfare på lørdag.