Folk i alle aldre stjeler – alt fra duftrensere til smekker

Butikksjef Mette Gabrielli Johansen ved KIWI i Åmot opplever stadig at folk nasker. Alt fra duftrensere til smekker for småbarn.