Forskjellene i Norge øker, og Arbeiderpartiet jobber hver dag mot denne utviklingen. Det er riktig observert av Bygdepostens redaktør Knut Bråthen, og han har flere gode betraktninger i sin leder 8. oktober.

Vi kjøper likevel ikke antydningen om at folk ikke bryr seg. For få år siden lå Ap over 40 prosent på målingene i flere måneder. Det var velgernes reaksjon på et statsbudsjett der høyreregjeringen kombinerte skattegaver til milliardærer med stygge kutt for svake grupper. Folk liker ikke sånt. Sist onsdag fikk vi igjen et budsjett som gjør det billigere å være milliardær, dyrere å være syk. Samtidig skal kommunene skvises, med nedbemanninger og svekket velferdstilbud som uunngåelig resultat. Vi tror velgerne vil reagere igjen.

Så har Bråthen rett i at norske industriarbeidere har bedre lønns- og arbeidsvilkår enn i de fleste andre land. Men det har ikke kommet av seg selv. Det er resultatet av villet politikk, anført av Arbeiderpartiet og fagbevegelsen. Høyreregjeringen svekker denne politikken ved å legge til rette for mer midlertidighet og gjør det dyrere å være fagorganisert. Det er godt kjent at dette gir dårligere lønn for arbeiderne over tid.

ELKO-saken illustrerer problemet med en regjering som setter kapitaleiernes interesser foran ansatte og lokalsamfunn. Få måneder før beslutningen, fjernet regjeringen omstillingsloven, og gjorde det dermed enda lettere for eiere å legge ned lønnsomme bedrifter. Modum Bad og Vikersund Bad Rehabiliteringssenter har på sin side erfart en sendrektighet med viktige avklaringer fra regjeringen. Det avslører manglende respekt for ansattes hverdag, og for at viktige institusjoner utenfor Oslo også trenger forutsigbarhet.

Arbeiderpartiet er mer arbeiderparti enn på lenge. Vi vil fortsette å gjenta budskapet om trygt arbeid til alle, mindre forskjeller og styrking av velferdsstaten. Vi vet at våre mål og verdier støttes av det store flertallet, og har derfor tro på et godt valg og en Ap-ledet regjering neste høst. Fordi folk bryr seg.