Jeg mener bibliotekfilialen i Vikersund bør flyttes til dit folk ferdes. Nå fortsetter utbyggingen i Vikersund Nord med neste byggetrinn, noe SV støtter fullt ut. Da må Modum kommune kjenne sin besøkelsestid. Vi mener at biblioteket i Vikersund skal ligge på bakkeplanet, lett tilgjengelig for publikum. Det er mange argumenter for det.

Dagens lokalisering er ikke direkte usentral. Men for å si det rett ut: Man må ha en konkret ærend i biblioteket før man drar dit.

Det er flere eksempler på bibliotek som har hatt en oppblomstring etter at de flyttet inn i nye, sentralt beliggende lokaler. Drammen bibliotek er et godt eksempel, der det ligger på Papirbredden sammen med lokalene til Universitetet i Sørøst-Norge. Ved en slik beliggenhet vil biblioteket bli et sted folk i større grad vil droppe innom. Det vil åpne seg muligheter for nye tilbud. Det vil ligge rett ved kollektivknutepunktet. Skolelever vil stikke innom på vei hjem fra skole og kanskje gjøre skolearbeid der?

FORESLÅTT TIDLIGERE: Vil ha bibliotek i sentrum

Det nye, foreslåtte bygget ligger rett ved Pollen, det nye treffstedet i Vikersund. Min spådom er at dersom dette blir virkelighet vil ungdom i langt større grad enn i dag benytte biblioteket. Modum kommune vil da gå foran, og bringe kulturen ut dit hvor folk ferdes.

Vi mener dette også vil være positivt for stedsutviklingen av Vikersund. Det er viktig å bringe nye virksomheter til sentrum. I nordre delen av Vikersund er det nå handel og offentlig virksomhet som dominerer. Biblioteket er viktig kulturbærer og kulturformidler. Ikke bare utlån av bøker. Bibliotekene er treffsteder.

Ved å få dette lokalisert mer sentralt vil det i seg selv bety at Vikersund i større grad vil bli preget av mangfold enn i dag. Og vil bli et enda triveligere sted å besøke.