Bygdeposten har en interessant meningsmåling om Vikersund nord og grøntområdet fra Pollen og oppover mot sandvolleyballbanen. Meningsmålingene viser (21. juni kl. 22.00) klart at over 70 % ønsker å bevare grøntområdet, noe som harmonerer veldig godt med alle de tilbakemeldingene som Venstre (og tidligere Bygdelista) gjennom mange år har fått fra moingene.

Venstre har i inneværende valgperiode Vikersund nord som en av sine tre viktigste saker. Vi har vært svært tydelig på vi ikke ønsker videre utbygging av Vikersund nord, fordi vi vil utvikle dette til et rekreasjonssted for små og store moinger. Og dette er det tydelig at et stort flertall av moingene er enige i. Kanskje har det noe med at mange nå har fått opp øynene for hvor fint dette området er. Mange bruker jo området nær sagt til alle døgnets tider. Bra folkehelse er det også å ha et slikt flott grøntområde.

I valgkampen 2019 sa vi at vi ikke vil jobbe for å kansellere den allerede inngåtte utbyggingsavtalen for Vikersund nord – selv om vi ikke var enige i vedtaket om utbygging som kommunestyret gjorde. Og dette står vi selvsagt ved. Det er bare så synd at alle de andre partiene i kommunestyret er uenige med det store flertallet av moingene.

Venstre setter folk først. Igjen.