Flere meldinger om ulv, men det var det ikke

Det er ikke uvanlig at det kommer meldinger om ulv til Statens naturoppsyn, men fortsatt er det ikke ulv i Rollag.