Flere bruker korona-karantenen til å pusse opp

– Vi har sett mødre som kommer mellom sju og åtte om morgenen med skolebarn på slep for å kjøpe maling.