Eiendomsskatt på næringslivet er en skatt på arbeidsplasser. Modum Høyre vil gjøre det lettere å skape bedrifter og arbeidsplasser.

For at kommunen skal være et godt sted å bo, må folk ha en jobb å gå til. Eiendomsskatt på bedriftene gjør at de har mindre penger til å ansette flere.  Regjeringen har fjernet maskinskatten og senket satsen for eiendomsskatten. Det er bra.

Nå er det vår oppgave som kommune og ikke innføre eiendomsskatt for alle bedriftene, slik at bedriftene kan skape mer, og skatte mindre. Det viktigste vi kan gjøre for at folk velger å bosette seg i distriktene, er å sørge for arbeidsplasser. Da må vi politikere unngå å stikke kjepper i hjulene for verdiskaping.

Det snakkes ofte om hvordan eiendomsskatten rammer familiene, men vi må ikke glemme at også bedrifter kan slite på grunn av eiendomsskatt. Spesielt små bedrifter med få ansatte rammes av å måtte betale skatt på utstyret de bruker for å skape verdier.

Bedrifter skal betale skatt av overskuddet sitt og skall, som alle innbyggere bidra til et bærekraftig velferdssamfunn. Eiendomsskatten må betales uansett om man går med store overskudd eller strever for å klare seg og unngå konkurs.

Modum Høyre vil ikke innføre den nye eiendomsskatt for alle i nærligslivet. Vi vil heller ha flere arbeidsplasser.