Fjordbyen: Har fått varsel om tvangsmulkt

Modum kommune har sendt forhåndsvarsel om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt etter branntilsyn i Fjordbyen.