Gå til sidens hovedinnhold

Fjordbyen Brygge – har det virkelig vært savnet?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

10. august kunne vi lese i Bygdeposten om «et prosjekt som har vært ventet på og savnet i Vikersund». Det vises da til eiendomsmegler som forteller at de som er interessert i leilighet i Fjordbyen Brygge har ventet på og savnet dette i Vikersund. Da var sju av 16 leiligheter solgt.

Mitt spørsmål er om dette virkelig er representativt for Modums befolkning? Har vi virkelig savnet at det flotte friarealet mellom Pollen og rådhuset bygges ned? Uttalelsen fra eiendomsmegleren står i stor kontrast til oppslaget i Bygdeposten fra juni i år hvor tre av fire av Bygdepostens abonnenter uttrykker skepsis mot videre utbygging av Vikersund nord.

Jeg har dessverre, som nok mange andre, vært en passiv tilskuer til det som har vært planlagt på dette området, men har nå våknet av dvalen. Jeg bodde tidligere i Åmot, men flyttet til Vikersund for snart 2 år siden og har blitt en storfornøyd bruker av området. Med to hunder som selskap tar vi ofte en tur dit for å nyte den unike og flotte nærheten til Tyrifjorden og samtidig se og oppleve all aktivitet som er der. Glade ungdommer og andre i full aktivitet, særlig rundt Pollen og sandvolleyballbanene.

Totalt sett er det lagt opp til at det bygges inntil 400 leiligheter på området. Fjordbyen Atrium har 46 leiligheter og Fjordbyen Brygge 16 leiligheter. Det er til sammen 60 av 400 leiligheter, og da kun 15 prosent av total utbygging. Samlet er det altså planlagt inntil 12 nye boligblokker med 6 i hvert byggetrinn. Første byggetrinn strekker seg opp til pumpehuset og er regulert og godkjent. Andre byggetrinn går langt forbi Vikland brygge og videre forbi utsettingsrampen nærmere rådhuset.

Dette byggetrinnet må først detaljreguleres og politisk behandles, men kommunens kontraktspartner i utbyggingen, Bane NOR Eiendom, omtaler hele prosjektet med et totalt antall på 400 boliger. Er politisk behandling av en slik detaljregulering av byggetrinn 2 kun en formalitet hvor resultatet er gitt? Leser man planene nøye så framgår det også at med full utbygging vil parkering for besøkende til området måtte skje på andre siden av toglinjen mellom linjen og Øvregate da det ikke lenger vil være plass til parkering på sjøsiden av veien mellom Pollen og Rådhuset. Avtalen mellom kommunen og Bane NOR innebærer derfor at når 100 leiligheter er bygget skal det lages undergang under toglinjen. Hvem skal bekoste denne undergangen?

Flere har uten hell forsøkt å få motivert våre politikere til å endre det som er vedtatt. Det har vært jevnlig med leserinnlegg i Bygdeposten og tidligere også en større folkeaksjon mot utbyggingen. Svarene fra politisk hold er dels at det vil bli for kostbart å gjøre om dette da man blant annet har forpliktelser ovenfor Bane NOR og dels at politikerne må tenke helhetlig og langsiktig. Det pekes på at en slik utbygging av Vikersund vil være bra på sikt. At det utad, men noen få unntak, virker å være tilnærmet politisk enighet om å fortsette nedbyggingen av Vikersund nord, tross betydelig motstand hos store deler av befolkningen i Modum, synes for meg litt vanskelig å forstå. Hva er det politikerne har forstått som ikke vi andre har forstått? Er det såpass stor politisk enighet at dette uansett er en «tapt sak»? Er det i realiteten Bane NOR som nå har full styring med Vikersund nord og er det nå kun snakk om størst mulig fortjeneste på bekostning av hva majoriteten av innbyggerne ønsker?

Kan vi håpe på at det ikke er nok interessenter slik at Fjordbyen Brygge og de neste blokkene ikke blir realisert? Dagens og morgendagens ungdom i Vikersund og hele Modums befolkning fortjener at dette bevares som aktivitetsområde. I stedet for å bygge flere boliger bør området utvikles videre. La dette bli en spennende aktivitets-, rekreasjons- og kulturpark som trekker til seg både kort- og langreiste besøkende. Hva med skatepark, utesjakk, utendørsscene, sittebenker, grillplasser, beplantning, badestrand med mer, samt gjerne et lite spisested. Bare fantasien setter grenser. Ja, det vil koste noe, men la området utvikles gradvis. Ta gjerne ungdom med på råd, – hva ønsker de og hva kan de selv bidra med? Det har i løpet av sommeren blitt gjestebrygge og neste år kommer lekter med servering. Hva med å utvikle tilbud med vannaktiviteter? La dette forbli et aktivitetsområde for både barn, ungdom og voksne. Hent gjerne inspirasjon fra for eksempel Mjøsparken i Brumunddal. Der har de satset på rekreasjon og friluftsområde med nærhet til fjorden.

Med fare for å gjenta spørsmålet og for å snakke til døve ører ønsker jeg derfor å spørre konkret til de som forhåpentlig sitter med svaret: Hva konkret er kostnaden ved å stanse videre utbygging av Vikersund nord? Er det såpass bred politisk enighet om dette som det synes å være? Det er mulig man mener vi ikke har råd til å stoppe dette nå, – men har vi råd til å la være?

Les også

– Et prosjekt som har vært ventet på og savnet i Vikersund

Kommentarer til denne saken